GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

 

 1. Miért indult el a Sorsfordító Nemzetgyűlés kezdeményezése?

 

Ma Magyarország területén egyszerre két állam létezik. Egyik az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság, amelynek ideiglenes alkotmánya volt a legmagasabb jogforrás, a másik a 2012. 01.01. napján életre hívott „Magyarország”. Ez utóbbi létrehozására semmiféle törvényes, nép által jóváhagyott felhatalmazás nem volt, ugyanis a Magyar Köztársaság ideiglenes alkotmánya szerint csupán egy népszavazás, nemzetgyűlés (népi akarat) adhat végleges alkotmányt, tehet jelentős változtatásokat.

 

A fenti változást csupán, mint névváltozást tüntették fel, félrevezetve ezzel a nemzetközi szervezeteket, állampolgárokat, a hivatalokat.  Azonban az Alaptörvény határozottan kijelenti, hogy nem jogfolytonos az előző Magyar Köztársasággal, tehát egy új államot hoztak létre, kiüresítve a Magyar Köztársaságot, annak intézmény-rendszerét, hivatalait, 2012 óta törvénytelenül tartja megszállva Magyarország állama a Magyar Köztársaságot.

 

 

 1. Milyen jogi helyzet teszi lehetővé a Sorsfordító Nemzetgyűlés előkészítését?

 

Mind a Magyar Köztársaság alkotmánya, mind „Magyarország” Alaptörvénye tartalmazza azt a passzust, hogy a hatalom erőszakos megszerzése, birtoklása és gyakorlása ellen nem csak joga, hanem kötelessége minden állampolgárnak fellépni, a törvénytelen helyzetet megszűntetni.

 

2012 óta kizárólagos hatalomgyakorlás történik „Magyarországon”, kiemelten igaz ez 2020 tavasza, a „veszélyhelyzet” kinyilvánítása óta, mert csupán rendeletekkel hoztak létre olyan közjogi helyzetet, amely súlyosan és jogellenesen korlátozza az állampolgárok szabadságát, megélhetését, a saját testük feletti önrendelkezést, mindezt hivatkozva egy járványhelyzetre. Korlátozták az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét, ráadásul diszkriminatív módon oltottat és oltatlant megkülönböztetve.

 

 1. Mennyi támogatói nyilatkozatra van szükség a folyamatok elindításához?

 

Összesen 100.000 hiánytalanul kitöltött, vízjellel ellátott, aláírt, a hátoldalon szignózott, két tanú által megerősített nyilatkozat szükséges. Ez a szám a népesség megközelítőleg 1%-a, elegendő a törvényes átalakulás megkezdéséhez, mely a nemzetközi szabályozásnak is megfelel.

 

 1. Miről kell pontosan nyilatkozatot tenni?

 

A nyilatkozat arról szól, hogy az illető a Magyar Köztársaság állampolgára, vagy annak állampolgárságával rendelkező ember, arról sosem mondott le, korábban nem adta hozzájárulását ahhoz, hogy „Magyarország”nevű állam állampolgára legyen, éppen ezért rá a 2012.01.01. előtti állapotok és rendelkezések vonatkoznak. Ezzel jogalapot lehet teremteni a „veszélyhelyzetre” hivatkozással meghozott korlátozó és kényszerítő intézkedések alóli mentesülésre, valamint az egész társadalomirányítási rendszer hatékony átalakítására.

 

 1. Hogyan kell eljuttatni a nyilatkozatot?

 

Fontos, hogy két példányban kell kitölteni, aláírni, elől tanúkkal aláíratni, hátul szignózni.

Az egyiket meg kell őrizni otthon, a másikat pedig vagy beszkennelve elküldeni az info@sorsfordito-nemzetgyules.hu címre. vagy postán, tértivevénnyel kell feladni a megadott címre: Rideg-Tóth Katalin  2800 Tatabánya, Pf.: 1441 címre.

 1. Miért szükséges a Magyar Köztársasághoz visszatérni?

 

Az utolsó belföldön és külföldön is elfogadott állapot, és működési forma a Magyar Köztársaság volt, amely tudjuk, hogy megalakulása nem volt jogszerű.

Azonban a hazai és nemzetközi jog alapján csupán egy megoldás van a mostani helyzetből, a megszálló „Magyarország” alóli felszabadulásra, hogy egy meghatározott, rövid ideig vissza kell térni az 1989-es Magyar Köztársasághoz és annak ideiglenes alkotmányához, majd azonnal megkezdeni a nyilatkozatban foglalt célok megvalósítását a megfelelő tájékoztatás mellett megkezdeni a nemzetgyűlés szervezését mely fórum jogosult az államformáról és annak működési rendjéről döntést hozni.

 

Erre azért van szükség, mert a hazai változások elfogadását nemzetközi szempontból ez tudja biztosítani, ugyanis mind a NATO, mind az Európai Unió szerződő fele, tagja a Magyar Köztársaság volt, tehát egy másik, esetleg korábbi állapothoz való visszatérés (még ha hazai szempontból az volna „törvényes”) nem szavatolná a békés átalakulás lehetőségét.

 

 1. Hogyan kell kezelni, minek kell tekinteni a kitöltött, aláírt nyilatkozatot?

 

Egyrészt a személyre vonatkozó hiteles adatok és aláírás, másrészt a tanúk megerősítése egy bizonyító erejű okirattá teszi a nyilatkozatot, aminek elküldött példányát iktatják, sorszámozzák, azzal lehet érvényt szerezni a folyamatnak, és semmi másra nem használható fel.

Másrészt a nyilatkozat egy Bizalmi Kötvény is egyben, ez pedig azt jelenti, hogy az első 100.000 nyilatkozó, mivel felvállalta az átalakulás megindítását és ezzel tevékeny részt vállalt annak mielőbbi megvalósulásában, ezért kötvény-tulajdonos is lett, aminek értékéről, beváltási módjáról a Sorsfordító Nemzetgyűlés fog dönteni.

 

 1. Mi történik akkor, amikor összegyűlik a 100.000 hitelesített nyilatkozat?

 

Amennyiben összegyűlt a 100.000 nyilatkozat, azonnal működésbe lép a 9 tagú, a korábbi szakmai tevékenység alapján kiválasztódott Rendkívüli Kormány, amely mint az egyetlen törvényes irányító szerv, megkezdi a nyilatkozat hátoldalán 11 pontba összeszedett feladatok megoldását.

 

Elsődleges a mostani korlátozó, az életet közvetlenül veszélyeztető intézkedések hatálytalanítása, az életfeltételeket biztosító szabályozások kialakítsa, a Sorsfordító Nemzetgyűlés előkészítése, a tömegtájékoztatás valóban az emberek érdekeit szolgáló módon való alkalmazása.

 

 1. A Rendkívüli Kormány mennyi időre kapja meg a felhatalmazást a 100.000 nyilatkozattal?

 

Elsődlegesen 180 napra, ez szükség szerint – akadályoztatás esetén – legfeljebb egyszer, még 180 napra meghosszabbítható.

 

 1. Kik lesznek a Rendkívüli Kormány tagjai? Miért nem olvashatunk még neveket?

 

Olyan személyek kerültek felkérésre, akiknek eddigi, sokéves szakmai tevékenysége, politika-mentessége, a nemzetet szolgáló munkássága megkérdőjelezhetetlen, és valóban alkalmasak a kellő változások véghezviteléhez. Stratégiai okokból egyelőre nem ildomos nyilvánosságra hozni kilétüket, de a megfelelő időben, a szükséges módon és helyen be lesznek mutatva a nyilvánosságnak is. A szervezési feladatokban részt vállalók egy része nevesítésre kerül az oldalon.

 

 

 

 

 1. Mik azok a biztosítékok, amelyek megnyugtatóan azt jelzik, hogy senki nem törekszik a hatalom egyedüli gyakorlására?

 

A nyilatkozatban olvasható, hogy mindenki, aki szerepet vállal az átalakulásban, visszahívható, nincs mentelmi jog, másokkal szemben előjogokat, vagy többlet juttatásokat nem élveznek. Ezen felül bűncselekmény, visszaélés esetén a büntetési tétel háromszorosát kell kötelezően alkalmazni, valamint érintettség esetén pedig családtagjának vagyonával is felel. Mindennek egyik kiemelt célja az is, hogy ne történhessen meg a jelenlegi hatalom és hatalmi rendszer átmentése, bujtatott továbbvitele.

 

 1. Mik azok a legfontosabb, égető kérdések, amikre azonnali megoldást kell adni a Rendkívüli Kormánynak?

 

A nyilatkozat hátoldalán olvasható 11 pont, mint egy folyamat lépései, többnyire párhuzamosan futó megvalósítandó célok között szerepel a Sorsfordító Nemzetgyűlés előkészítése és összehívása; a mostani járványhelyzet miatti korlátozások, jogfosztások és kényszerítések felszámolása. A lakhatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és a nyugdíjhoz való alapvető jog érvényre juttatása; a tömegtájékoztatás és az igazságszolgáltatás helyreállítása; az itt jogszerűen élők védelme; a migráció, a gazdasági bevándorlás, a bújtatott betelepítések folyamatainak meggátolása; az adórendszer megváltozatása és a nemzeti vagyon visszavétele.

 

 1. Van-e bármiféle korlátozó, kizáró ok, hogy valaki támogassa a Sorsfordító Nemzetgyűlést?

 

Magánemberként bárki, aki magyar állampolgár, vagy annak állampolgárságával rendelkezik és elmúlt 18 éves, választásra jogosult kitöltheti és visszaküldheti a nyilatkozatot. Bármiféle párt, politikai csoport vagy szervezet távol tartása kiemelt fontosságú a folyamat mindvégig alulról építkező, népi-társadalmi kezdeményezésnek megmaradó biztosítására.

 

 1. Jelen helyzetben egyszerre több, kisebb-nagyobb hasonlóságot mutató kezdeményezés kering a köztudatban. Van-e bármelyikkel, és ha igen, milyen jellegű kapcsolódás, várható-e összefogás.

 

A Sorsfordító Nemzetgyűlés minden más kezdeményezést elismer, nincs vita vagy nyílt szembenállás, mert kiemelt fontosságú embertársaink szabad akaratának elfogadása. A jelen állapotban ismert lehetőségeket felelősen megvizsgálva egyik kezdeményezésben sem láttuk biztosítva a rövid idő alatt törvényes úton való megvalósulás lehetőségét. Jelenleg az egyetlen törvényesen, jogszerűen végrehajtható, konkrét célokat megfogalmazó változtatás ezen az úton valósítható meg, ezért a nyilatkozatban leírt tartalomtól való eltérés az egész folyamatot veszélyeztetné.

 

Célszerű és szükséges az irányítható és belátható következményeket biztosító fokozatosság, a hazai és nemzetközi jog alapjain álló, kikezdhetetlen pontosság, de emellett a határozott, rövid időn belül valós változásokat hozó cselekvés is.

 

 1. Mi az a belátható, legrövidebb idő, amikor elindulhatnak a tényleges változások?

 

Ennek feltétele a 100.000 hiánytalanul kitöltött, aláírt, tanúztatott nyilatkozat, amely ha az emberek felismerik a mostani helyzet komolyságát és visszafordíthatatlanságát, valamint a változtatás szükségszerűségét, akkor akár hetek, vagy egy-két hónap alatt összegyűlhet a kellő számú támogatás.

 

 

Emellett azt is számításba kell venni, hogy a jelen helyzetben az életünk veszélyben forog, tehát minden egyes nappal, amely segíti a mielőbbi megvalósulást, emberek életét és egészségét, megélhetését és méltóságát mentjük meg.

 

 1. Miért fontos, hogy a jelenlegi hatalomgyakorlók és a társadalomirányítás rendszerét meghatározó vezetők is a folyamat mellé álljanak, annak megsegítésére erőfeszítést tegyenek ahelyett, hogy bármiféle akadályt gördítenének a Sorsfordító Nemzetgyűlés elé?

 

A mostani vezetés többsége, a mai rendszert támogatók népes tábora eddig maga is a megtévesztettség állapotában élt, homály fedte a valódi történéseket. De! Ezek után, ha szembesülnek a tényekkel, és ezt követően nem e törvényes rend helyreállítását szolgálják, azzal bűncselekményt követnek el. Ezért biztos módon felelősségre lesznek vonva.

 

Ezen kívül az is kiemelendő, hogy amikor az eddig félrevezetett, megfélemlített tömegek megismerik a valóságot, és szembesülnek azokkal a károkkal, veszteségekkel, amiket nekik okoztak, a népharag pillanatok alatt a mostani vezetők ellen fog fordulni, mint ahogy erre számtalan történelmi példa és előzmény is van. Javasolt megfontolni a jelenlegi országirányítók részéről a jóvátétel lehetőségét.

 

 1. Mi az az eszmeiség és szellemiség, amely meghatározza a Sorsfordító Nemzetgyűlést és annak folyamatait?

 

Ahhoz, hogy valódi változás és egy emberi, élhető élet és társadalomirányítási rendszer jöhessen létre Országunkban, mindenképpen szükséges egy magasabb minőségű, kozmikus értelemben is támogatott szellemiség.

 

Jelen esetben ez a Magyar Szent Korona Működési Rendjéhez való visszatérést jelenti, amely egyrészt a Szent Korona tiszteletét, a Hozzá kötődő történeti, jogtörténeti hagyomány megismerését és elfogadását tartalmazza (Szent Korona-tan és – birtoktan), másrészt pedig azokat a magas szintű tanításokat, tudásokat és energiákat, melyek évszázadok, évezredek során biztosították a Kárpát Hazában élők életfeltételeit, gyarapodását és fejlődését származástól, vallástól és politikai hovatartozástól függetlenül.

 

A kitöltendő nyilatkozat 1. pontjában is megfogalmazásra kerül ez, természetesen rövid, tömör formában, de mindenképpen jelzi, hogy ez az az út és értékrend, amely meghatározza a Sorsfordító Nemzetgyűlést, annak elérendő céljait

 

 1. Több helyen olvasható és elhangzott már, hogy a Sorsfordító Nemzetgyűlés és a Magyar Teremtő Szer között kapcsolódás, támogató hatások érvényesülnek. Mit jelent ez pontosan?

 

Alapvető tény, hogy az Isteni, kozmikus, szellemi támogatások nélkül valódi változás a fizikai síkon nem képes megvalósulni. Ebben is egyedülálló a Sorsfordító Nemzetgyűlés a többi jelen lévő kezdeményezéshez képest, ugyanis a jogi, gazdasági és társadalmi átalakulás mintegy forgatókönyve, energetikai értelemben a Magyar Teremtő Szer, a Jelenkor Nemzeti Imája, vagyis egy magas tudatosságú szellemiség van a folyamatok mögött.

 

A Magyar Teremtő Szer sok évvel ezelőtt keletkezett és elsődleges célja a teremtő, gyógyító, harmonizáló folyamatok összehangolása, támogatása mind egyéni, mind társadalmi, mind az emberiség szintjén. Az abban foglalt minták, folyamatok, jövőképek mindenki számára elfogadható szellemiséget adnak, közös nevezőre hozva mindannyiunkat vallástól, származástól, politikai hovatartozástól függetlenül. A Sorsfordító Nemzetgyűlés segítése, egységbe rendeződése kapcsán tehát kiemelt jelentőségű a Magyar Teremtő Szer megismerése, rendszeres hallgatása, olvasása, jövőképeinek teremtése akár egyénileg, akár csoportosan. Minderről bővebb információ a www.sorsfordito-nemzetgyules.hu, valamint www.magyarteremtoszer.hu oldalon olvasható.

 

Biztató történelmi párhuzam, amikor a nagyhatalmak által megszállt Ausztriában 1946-tól kezdve, egy katolikus pap kezdeményezésére minden nap tömegek közösen imádkoztak hazájuk felszabadulásáért, a szabadságért. Imájuk meghallgatást nyert, mert 1955-ben váratlanul, szinte minden előzmény nélkül kivonultak Ausztriából, így az egy független, szabad és fejlett országgá válhatott.

 

 1. Vannak-e ismert, jelentős tiszteletnek örvendő támogatók, akik csatlakoztak a Sorsfordító Nemzetgyűléshez?

 

Igen, közösségek tekintetében az Orvosok a Tisztánlátásért (köztük Dr. Pócs Alfréd és Dr. Tamasi József), a Tudó Emberek Iskolája, a Turul Tanács csatlakozott már, egyénileg Bódi Tibor Subás, Tóth Tibor, Brindza András és még sok tanító, gyógyító és útmutató jelezte támogató szándékát.

 

 1. Én hogyan tudom hathatósan támogatni a mielőbbi változásokat?

 

Első lépésként a szükséges információk megismerése és szabad döntéshozás után a nyilatkozat kitöltésével és elküldésével a megadott helyre és módon.

 

Ezután minél szélesebb körben továbbadni és terjeszteni az információt, biztatni másokat is a nyilatkozattételre, hogy minél előbb, minél kevesebb időt vesztegetve meglegyen a szükséges 100.000 nyilatkozat.

Saját lakhelyünkön, annak vonzáskörzetére kiterjesztve gyűjtőpontot létesíteni, ahová a támogató embertársaink leadhatják nyilatkozataikat, elkerülve ezzel a postai levelek blokkolását, vagy az internetes nehézségeket.

Amennyiben arra mód és lehetőség nyílik, Dr. Pócs Alfréd és Dr Tamasi József számára előadási lehetőséget teremteni, ahol Ő maga hitelesen, az ismeretek átadásával még több embertársunkat tud a támogatásra megnyerni.